poslednjim kontrolama inspekcije rada, samo dva poslodavca u Srbiji nisu isplatila zarade, dvema osobama koje se nalaze na porodiljskom bolovanju ili odsustvuju zbog nege deteta i to u Vranju i u Novom Sadu.

Inspekcija rada obavila je kontrole u periodu od 23. jula do 9. avgusta i utvrdila ove nepravilnosti kod poslodavca u Vranju koji se bavi popravkom računara i kod vlasnika trgovine u Novom Sadu, podaci su sa sajta Ministartva za rad.

U Vranju poslodavac nije dostavio obračun i radnici nije isplatio zaradu, dok u Novom Sadu nije isplaćena zarada.

Ukoliko ne ostvarite svoja prava,možete da se obratite sa dokumentacijom koju posedujete nadležnoj inspekciji rada. Ova prijava podnosi se kada poslodavac krši neka prava zaposlenog ili kada ne poštuje druge zakonske obaveze.

Prijava se može podneti inspekciji rada u mestu gde je sedište poslodavca. Može se poslati poštom,faksom,lično odneti ili usmeno, tako što ćete  otići u inspekciju rada i izneti svoj problem dežurnom inspektoru.

Na dole navedenom sajtu možete naći adrese nadležnog inspektorata: http://www.minrzs.gov.rs/.

Izvor: Jugmedia