JU Narodni univerzitet Vranje obaveštava javnsot da je u toku prijavljivanje za pohađanje tromesečnog kursa knjigovodstva, tokom kog ćete steći sva teoretska znanja za uspešno savladavanje programa dvojnog knjigovodstva.

Časovi knjigovodstva odvijaju se 2 puta nedeljno, radnim danima u trajanju od sat i po. Za polaznike koji su zainteresovani da obuku završe ranije omogućeno je održavanje nastave i više puta nedeljno.
Prema planu i programu obuke, polaznici kursa upoznaće se sa  zakonskim propisima  koji regulišu vođenje poslovnih knjiga,  kontnim  okvirom i primenom,  otvaranju poslovnih knjiga, upoznaće se sa osnovnim sredstvima i izvorima sredstava – nabavkom i prodajom.
U programu je i  amortizacija i revalorzacija osnovnih sredstava i kapitala, knjigovodstvena evidncija novčanih sredstava na žiro računu, računu izdvojenih sredstvta i blagajne, evidencija hartija od vrednosti, evidencija kratkoročnih potraživanja, evidencija materijala – stanje, nabavka, utrošak, evidencija nabavke i prodaja robe i gotovih proizvoda sa izradom kalkulacija cena, obračun  razlike u ceni u prodatoj robi, troškovi - rashodi i kalkulacije, knjigovodstveno obuhvatanje  rashoda i prihoda, obračun i knjiženje zarada, utvrđivanje finansijskog rezultata, sastavljanje periodičnog i godišnjeg računa (bilans uspeha, bilans stanja i dr.)
zaključivanje poslovnih knjiga, sastavljanje kalkulacija cena, poreska evidencija i drugo

Nakon završene obuke, polaže se ispit- pismena provera znanja knjiženja promena u preduzeću uz sastavljane početnog i završnog bilansa.
Sertifikat koji budete stekli u Narodnom univerzitu poznata je i proverena garancija kvaliteta.
Prijave na kurs knjigovodstva su u toku , pozovite 017/422-367 I prijavite se!
Cena kursa je 20.000 din, a mogućnost plaćanja je u 3 mesečne rate.

J.S.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

VREMENSKA PROGNOZA

PRATITE NAS

PRIJAVA

KURSNA LISTA

NEWSLETTER

Prijavite se za primanje vesti sa našeg sajta na Vaš e-mail

TV INFO PULS VRANJE

UL: Marička 20,17501 Vranje
EMAIL: tvinfopuls@gmail.com
TEL: 017/ 405-240