FK Dinamu je ukinuta zabrana registracije, odnosno transfera novih igrača.

Na osnovu  obaveštenja FK Vojvodina iz Novog Sada  o izmirenju obaveza od strane FK Dinamo iz Vranja , Disciplinska komisija  je u skladu sa odredbom član 36.st.5 Disciplinskog pravilnika Fudbalskog saveza Srbije ukinula zabranu registracije (transfera) novih igrača za FK Dinamo. 

Odluka ove komisije donešena je 06. juna 2019. godine, a ukinuta danas.

 

TK