Sutra u Vranju radionica za mlade ,,Zaštita od diskriminacije i različitih oblika nasilja“

U sali Načelstva sutra će biti održana vršnjačka edukativna radionica za mlade ,,Zaštita od diskriminacije i različitih oblika nasilja“.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Populacioni fond UN u Srbiji nastavljaju kampanju „Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu“ po gradovima u Srbiji.

Cilj kampanje je podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju počinjenom posredstvom tehnologije i njegovim posledicama. Kampanja, koja je Srbiji započeta u novembru 2022. godine, od ove godine baviće se aktivnim uključivanjem mladih u 6 jedinica lokalne samouprave u prepoznavanju ovih fenomena i širenju znanja o načinima prevencije i zaštite.

Na ovaj način mladi će se upoznati sa različitim oblicima nasilja, ali i temom diskriminacije. Radionice  drže članovi i članice Panela mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji će na najbolji način uspeti da navedene teme približe vršnjacima, naročito jer doba u kojem živimo gde tehnologija i internet, iako imaju brojne prednosti, donose i mogućnosti zloupotreba, a predstavljaju i pogodno tlo za diskriminativna ponašanja i nasilje, kako u onlajn tako i u oflajn sferi.

Radionica počinje u 13 sati.

PRATITE NAS