Raspisan Javni poziv Regionalne razvojne agencije Pčinjskog okruga

Regionalna razvojna agencija Pčinjskog okruga doo Vranje raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa  „Unapređenje poslovanja privrednih subjekata na teritoriji grada Vranja, sa posebnim osvrtom na rast i razvoj poslovnih aktivnosti, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta u 2022. godini“.

Jedan privredni subjekat može na ovom Javnom pozivu da učestvuje samo sa jednom prijavom.

Iznos odobrenih bespovratnih sredstava po prijavi može biti maksimalno do 500.000,00 RSD sa PDV. Bespovratna sredstva će se dodeljivati u visini do 100% traženog iznosa.

Finansijska sredstva u okviru Javnog poziva se mogu koristiti za:

  • Nabavku jednog ili više osnovnih sredstava (oprema i mašine)
  • Nabavku sirovina. Troškovi nabavke sirovina mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja za koja se potražuju sredstva Programa

 Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

- pravna lica, registrovana u  APR kao privredna društva, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2020. godinu, koja imaju sedište registrovano na teritoriji grada Vranja;

- preduzetnici registrovani u APR, sa registrovanim sedištem na teritoriji Grada Vranja.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se podnosi ličnom predajom u kancelariji Regionalne razvojne agencije Pčinjskog okruga doo Vranje, ulica Partizanska 10A/21, 17500 Vranje, u vremenu od 07.30 do 15.30 časova svakog radnog dana, ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

RRA PČINjSKOG OKRUGA DOO VRANjE, Ulica Partizanska 10A/21,17500 Vranje

Rok za podnošenje prijava je 23. mart 2022. godine, do 15.30 časova.

Više o pozivu: http://www.veeda.rs/component/content/article/45-aktuelno/315--2022

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

VREMENSKA PROGNOZA

trenutno
min
max
pritisak
vidljivost
vetar

TV INFO PULS VRANJE

UL: Marička 20,17501 Vranje
EMAIL: tvinfopuls@gmail.com
TEL: 060/ 0405-240